Lokalisering

Candy Corner etableras ej på orter understigande 30 000 invånare. Konceptet är unikt och varje butik är till hundra procent enhetlig. Investeringsbehovet är betydligt större än en normal godisbutik och kundunderlaget bör av detta skäl vara minst 30 000 invånare. Läget på en CC-butik ska vara centrumnära, vara lätt att nå med bil och ha gott om parkeringsplatser. En CC-butik ska man enkelt kunna åka till med bil från sin bostad, men läget ska också vara i anslutning till andra konsumentmagneter t ex MAX, Barnens Hus etc En Candy Corner butik är på ca 300 kvm inklusive en mindre lagerdel samt ytan för en GB glassbar.