Franchise

Candy Corner Sweden AB (konceptbolaget) är franchisebolaget som äger varumärket, konceptet och innehar alla hyresavtalen för alla CC-butikerna. Konceptbolaget skriver ett franchiseavtal med varje franchisetagare som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. Avtalet reglerar även avgiftsnivåer, kvalitetskrav, hyresvillkor samt tydliggör att det är franchisebolaget som avgör vilka produkter och varumärken som ska säljas i butikerna. Fördelarna för franchisetagaren (FT), både nya butiksägare samt befintliga butiker som byter till CC-konceptet, är ett antal:

 

  • FT får utnyttja Candy Corners varumärke
  • FT får ta del av det unika konceptet
  • FT får möjlighet att ha en GB glassbar i sin butik
  • FT får deltaga i gemensamma marknadsföringskampanjer
  • FT får nyttja centrala inköpsavtal CC tillhandahåller kassasystem för samtliga
  • FT CC genomför sälj- och konceptutbildningar för all personal