Framtida utveckling

Candy Corner Sweden AB etablerar nu två konceptbutiker som öppnas under 2011 i Luleå och Örnsköldsvik. Med start 2012 kommer även ett antal franchisebutiker att etableras i Norrland, både befintliga godisbutiker som ansluter sig till CC och även helt nystartade godisbutiker som etableras som Candy Corner. Därefter kommer Candy Corner Sweden AB att etablera ett antal Candy Corner-butiker i södra Sverige. Dessa etableringar planeras ske under 2013-2015.